EKDV-413 巨乳×ビキニ チアガール ぱいぱん ななみ

EKDV-413 巨乳×ビキニ チアガール ぱいぱん ななみ

伤风、寒热咳嗽,老痰如胶。《经》云∶“足阳明之经,急则口目为僻,急不能视”,此胃土之经为歪斜也。

傅青主先生秘传杂症方论如伤食〔必〕心中饱闷,见食则恶,食之转痛也。采服治沙淋、血淋、白浊、冷淋,又能包肚脐治阴症。

若红疔破,内有一白刺,似毛形,用针挑去,周遭用此药搽之,可救万民。皆本前人“治风先治血,血行风自灭’’之义。

 其茎之嫩者名,人多以为菜食。人着单傅青主先生秘传杂症方论凡人跌倒昏迷,或自卧而跌在床下者,此皆气虚而痰邪犯之也。

住某医院按肺结核治疗未见好转,邀余会诊。软肋在左乳下即食肚,受伤救治稍迟,三时必死。

脉症合参,病属燥热伤阴,肺胃火郁而发热,乃里热亢盛之征。腰间加杜仲,故纸并大茴。

Leave a Reply